TOTALENTREPRISER

Storm Elektro AS – Utvidelse eksisterende bygg + etablering av ny kontoretasje på eksisterende bygg

H. I. Gjørtz Sønner AS – Etablering av kontorer og garderober i eksisterende bygg

Subsea 7 – Ny produksjonshall 600m2

Profunda Aquagen, Artec Aqua AS – Nytt samfiskanlegg Barstadvika 3000m2

Rempro AS – Ny fabrikkhall 430 m2

Volf Industrier AS – Skifte fasade på eksisterende bygningsmasse

Ventistål AS – Tilbygg, utvidelse av bygg, ny og større lagerhall

Turnhallen – Etablering av nytt sportsdekke

Vino Bar AS – Restaurering av bygård, etablering av vinbar

Fiskevegn AS – Riving av eksisterende fasade og etablering av ny.

Volf Industrier AS - Nytt kontorbygg

Johan Giskeødegård AS - Nye gulv og renner til fiskeindustri

TINE Meierier - Ny kontoravdeling

Byggmanngruppen Vigra - Ny produksjonshall 1000m2

Ålesund Kommune - Nye sorteringshaller på Bingsa Avfallsdeponi, 1800m2.

TINE Meierier - Etablering av parkeringsdekke på tak med kjørerampe 1000m2.

Ålesund Havnevesen - Celsa Steel produksjonshall 2400m2

Firmenich Bjørge Biomarin - Stålhall og nytt kaidekke

Volf Industrier - Ny stålhall 480m2

Molo Brew - Ølbryggeri Ålesund sentrum

Telenor Eiendom - Ny sjakttopp fjellanlegg

Ålesund Havnevesen - Politiets Tjuvfisklager

Terminalen Byscene - Totalentreprise konserthall.

H. I. Gjørtz Sønner AS - Garderober og kontoranlegg

Offshore & Trawl Supply AS (OTS) - Totalentreprise fabrikkbygg 2500m2

TINE Meierier - Hovedentrepriser fjernvarmesentral

IKEA Pick Up Point - Totalentrepriser

Stamina Ålesund - Totalentrepriser rehabilitering 1200m2.

Fiskernes Hus - Betongarbeider

Schenker - Betongarbeider

Strafo - Ombygging