Volf Industrier AS - Nytt kontorbygg

Johan Giskeødegård AS - Nye gulv og renner til fiskeindustri

TINE Meierier - Ny kontoravdeling

Byggmanngruppen Vigra - Ny produksjonshall

Ålesund Kommune - Nye sorteringshaller på Bingsa Avfallsdeponi.

TINE Meierier - Etablering av parkeringsdekke på tak med kjørerampe.

Ålesund Havnevesen - Celsa Steel produksjonshall

Firmenich Bjørge Biomarin - Stålhall og nytt kaidekke

Volf Industrier - Ny stålhall

Molo Brew - Ølbryggeri Ålesund sentrum

Telenor Eiendom - Ny sjakttopp fjellanlegg

Ålesund Havnevesen - Politiets Tjuvfisklager

Terminalen Byscene - Totalentreprise konserthall.

H. I. Gjørtz Sønner AS - Garderober og kontoranlegg

Offshore & Trawl Supply AS (OTS) - Totalentrepriser fabrikkbygg 2500m2

TINE Meierier - Hovedentrepriser fjernvarmesentral

IKEA Pick Up Point - Totalentrepriser

Stamina Ålesund - Totalentrepriser rehabilitering.

Fiskernes Hus - Betongarbeider

Schenker - Betongarbeider

Strafo - Ombygging